anasayfa   I   haberler   I   si anasayfa  I  haberler  I   sitelerimiz  I  webmail  I  açılış sayfası yap  I  sık kullanılanlara ekle  I  iletişim

ENG

MARDİN VALİLİĞİ
    YÖNETİM     MARDİN     İLÇELERİMİZ     KÜLTÜR SANAT     ABMAR     GÜNCEL
                                 

 

 

 

 

 

 
       
 
  KISA YOLLAR

 

  HABERLER
  DUYURULAR
  BASIN AÇIKLAMALARI
  İHALE İLANLARI
  BASINDA MARDİN
 
 

 

T.C.
KIZILTEPE KAYMAKAMLIĞI
Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi   
 
Sayı
Konu : B-10-4-ISM-4-47-40-01/ 
: Yaklaşık Maliyet   22/12/2010  
     
    
     PİYASA ARAŞTIRMA TUTANAĞI
      
 
    İdaremizin  ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı (1) kalem MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ TIBBİ DESTEK HİZMETİ alımı işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca ihale edilecektir.
     Bu işin yaklaşık maliyetlerinin hesaplanabilmesi için K.D.V. hariç birim fiyatlarının karşılarına yazılarak 29.12.2010 tarihine kadar bildirilmesini rica ederim. 
 
 Uz.Dr.Sefer VAROL
Baştabip  
   
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ TIBBİ DESTEK HİZMETİ 
 
Sıra No Malın / İşin Cinsi Mal / İş Kodu Tarih Miktar  Birimi Fiyat Tutar
1 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Tıbbi Destek Hizmeti   12 AY  
Toplam  
  
 
Ek: Teknik Şartname  
  
1-tıbbi Destek Hizmeti,Cihaz,Sarf vb.tüm malzemeler firmaya ait olup destek hizmetinde firma tarafından en az 3 personel görevlendirilecektir.
2-Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ünite sağlık bakanlığı yönetmeliğine uygun alt yapı,Cihaz vb.tüm aksesuarları ile birlikte hizmete girmelidir.
3-Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 20 gün içinde üniteye kurulacak tüm cihazlar,demirbaşlar idareye teslim edilecek olup bu malzemeler idarenin malı sayılacaktır.  
  
HASTANE CADDESİ KIZILTEPE MARDİN
Telefon: 04823127202   Faks: 04823126492
e-posta:
satinalma@kiziltepedh.gov.tr-kiziltepedh@hotmail.com   Elektronik ağ:   

T.C
KIZILTEPE KAYMAKAMLIĞI
KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ TIBBİ DESTEK HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-HİZMETİN İFA YERİ:
Sağlık Bakanlığı Kızıltepe Devlet Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi.

2-İŞİN ADI: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Kurulumu ile Sarf malzemesi dahil oniki (12) aylık sterilizasyon ve Tıbbi Teknik Destek hizmeti alımı işi

3- İŞİN KONUSU: Kızıltepe Devlet Hastanesi sterilizasyon ünitesi için teknik şartnamede belirtilen demirbaşlarının bila ücret temini, kliniklerde kullanılan, ameliyathanede cerrahi alet ve malzemelerin sterilizasyonu hizmetleri, malzeme temini, belirlenmiş elemanlar, tıbbi sarf malzemeler ile belirlenmiş ölçütler dâhilinde yapılması ve tıbbi destek hizmet alım işidir.

4-AMAÇ: Kızıltepe Devlet Hastanesi sterilizasyon hizmetinin modern teknolojiye uygun nitelikli elemanlarla hastanemiz ihtiyaçlarını karşılamak, maksimum verimlilik ve maksimum kalite hedeflenerek hizmetlerimizi sunmak, hastane enfeksiyonlarını önlemek için uluslararası düzeyde, yapılan kritik işlerin tamamının objektif kriterlerle dökümante ederek, sterilizasyon hizmeti sunmak.

5- İŞİN SÜRESİ:
12 ( oniki ) aydır.

6- ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL SAYISI VE ÖZELLİKLERİ:
Bu hizmetin sunulması için öngörülen teknik kritik elemanlar:
1-2 Adet kritik personel: Görev ve sorumlulukları şunlardır:
Hastanemiz merkezi sterilizasyon ünitesinde; operasyonlarda kullanılmak üzere geri dönüşümlü malzemelerin tamamının sterilizasyonunu sağlamak, kliniklerden gelecek bütün cerrahi aletlerin ve malzemelerin sterilizasyonunu sağlamak, steril malzeme deposunda öngörülen koşullar içerisinde malzemenin saklanmasını sağlamak üzere en az lise mezunu2 adet kritik personel

7- MAAŞ, YOL VE YEMEK ÜCRETLERİ
2 ( iki ) adet yukarda tanımlanmış kritik personelin ücretleri yasal tüm kesintiler dahil yüklenici firma tarafından verilecektir.çalıştırılan elemanların tüm sorumluluğu yüklenici firmaya ait olacaktır.

8- İSTENEN BELGELER
Yüklenici firma çalıştıracağı personellere ait aşağıda ayrıntısı belirtilen belgeleri bir dosya halinde idareye sunacak,eleman değişikliği olması halinde yen gelecek elemanın belgeleride aynı şekilde dosya halinde idareye teslim edilecektir.İstenen belgeler gelmeden firma işe başlamayacaktır. Bu belgeler aşağıdadır:
1. Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık belgesi: HIV, HBV, HCV, tahlillerinin yapılarak Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair doktor raporu olacaktır. Hepatit B aşısı yüklenici firma tarafından yaptırılacak ve belgelenecektir ve 6 ayda bir personelin portör taramaları ve sağlık kontrolü yüklenici tarafından yapılacaktır.
2. Adli sicil kaydı ve sağlık kontrolü yüklenici tarafından yapılacaktır.
3. İkametgah belgesi.
4. Resimli nüfus cüzdanı örneği.
5. 4x6 ebadında 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf.
6. En son bitirdiği okula ait diplomanın sureti.
7. Sigorta kartı ve sigorta işlemlerinin tamam olduğunu gösterir belgeler.
8. Çalıştırılan işçilerin fotoğraflı panosu hazırlanacak Ameliyathane ve sterilizasyon ünitesi sorumlusunun odasına asılacaktır.
9. Çalışacak personel 18-40 yaş arası olacaktır.
Bu belgeler tamamlanmadan Sterilizasyon ve Tıbbi Teknik Destek Hizmetleri işine başlatılmayacaktır.
Personel özlük dosyası: Her personel için bir özlük dosyası yukarıdaki belgeleri kapsayacak şekilde düzenlenecektir.
9- PERSONEL KIYAFET VE HİJYENİ
Personel Kıyafeti :
Yüklenici kontrollüğün belirleyici kıyafetleri işe başlama gününe kadar temin edecektir. Kontrollük bölümlere göre kıyafetleri farklı renklerde yaptırabilir.
Personelin iş giysileri temiz ve ütülü olacaktır. Kıyafetler kolay ütülenebilir ve ütüsü çabuk bozulmayan kumaşlardan seçilecektir. Yırtık, sökük, kirli ve ütüsüz tesbit edilen renklerden daha solgun renkte kıyafet kullanılmayacaktır. Personele yıllık iki takım iş kıyafeti(forma) ve 2 adet ortopedik sabo terlik verilecektir.
Yüklenici çalıştıracağı tüm personelin kıyafetlerinin temizliği, düzeni ve kullanılabilirliğinden sorumlu olup, kullanımla bozulan veya eleman değişikliğinden kaynaklanan ihtiyaçları karşılayacaktır.
Belirlenen kalite ve renkte istenilen model aynen uygulanıp yeniden değişikliğe uğramasına sebebiyet verilmeyecektir.Kiyafetler yüklenici tarafından verilecektir.
Personel Hijyeni:
Çalışma esnasında personel bireysel temizliğine özen gösterecektir. Erkekler günlük sakal ve bıyık tıraşı olacaklar, uzun saçlı bayanlar saçlarını toplayacaklar ve boneden taşmasına izin vermeyecekler. Ellerinde cerahatli yara bere yanık ve benzeri bulunan personel çalıştırılmayacaktır. Personel bone kullanacaktır, kirli eldivenle temiz yüzeylere temas edilmeyecek, hastane içerisinde sterilizasyon ünitesinde kullanılan kıyafetlerle dolaşılmayacak, temiz satıhlara hiçbir surette insan atıkları ve sıvıları bulaştırılmayacaktır. Sarf malzemelerini yüklenici firma temin edecektir ve bu sarf malzemeler için ek bir ücret talep edilmeyecektir.
B- Merkezi Sterilizasyon Ünitesi alanları:
Kirli-Temiz-Steril ve Destek Alanlar olmak üzere şekillendirilmelidir.
Kirli Alanlar:
Sterilitesi bozulmuş aletlerin üniteye kabul edildiği, alet ve malzemelerin sınıflandırıldığı, temizlendiği ve dekontamine edildiği alandır. Dekontaminasyon alanında, ortamda bulunan mikrobik ve parçacık kaynaklı kirlilik muhtemelen yüksek düzeyde olacağı için çevredeki kirleticilerin kontrol edilmesi ve bu alanın düzenli olarak temizliği/dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Ayrıca, dekontaminasyon alanı, işlem bölümünün bütün öteki alanlarından fiziksel olarak ayrılmalı ve girişi ayrı bir servis koridorundan olmalıdır.
Temiz Alanlar:
Dekontamine olmuş, temiz alet ve malzemelerin kontrol ve bakımlarının, sterilizasyon için paketlenme işlemlerinin yapıldığı, steril olmak üzere paketlenmiş malzemelerin depolandığı alanı kapsar. Steril olacak alet ve malzemelerin beklemesi, yüklenmesi, sıraya girmesi için ayrılmış olan alan dahil olmak üzere buharlı sterilizatörlerin ve bu alan içerisinde ETO cihazının bulunduğu alandır. Çalışanların kullanacakları dinlenme ve seminer odası ve tekstil katlama odası temiz alan veya destek alan içerisinde yer almalıdır.

Steril Alanlar:
Steril ve temiz malzemelerin, kullanıcıya teslim edilmeden önce depolandığı alandır. Hizmet yükü ve sirkülasyona göre alan büyüklüğü değişiklik gösterebilmektedir.
Steril bir malzemenin sterilitesinin kullanım noktasına kadar muhafaza edilmesi önem taşımaktadır. Bu malzemelerin depolandığı bölümlerde kontamine olmamasına önem
verilmelidir. Steril depolama alanı, sterilizasyon alanına bitişik ve tercihan tek işlevi steril ve temiz malzemelerin saklanması olan ayrı, kapalı ve girişi sınırlandırılmış bir bölümde bulunmalıdır.

 


10- GÜNLÜK, HAFTALIK VE AYLIK OLARAK YAPILACAK İŞLER:
A- Günlük Sterilizasyon İşlemleri:
1- Sterilizasyon ünitesine gelen cerrahi set ve diğer malzemelerin hangi servise ait olduğu, içerik listesi yapılarak imza karşılığı teslim alınacak ve teslim edilecektir.
2- Sterilizasyon ünitesine gelen malzemelerin ve cerrahi aletlerin yıkama ünitelerinde yıkanması ve kurutulması, steril edilmesi ve ilgili üniteye gönderilmesi sağlanacaktır.
3- Birden fazla parçadan oluşan malzemelerin bağlantıları sökülmeli, kilitli veya kapalı olan malzemelerin ağzı açık olarak yıkayıcıya konmalıdır.
4- Malzemeler paketlenmeden önce durulanmalı ve tamamen kurutulmalıdır. Alet tepsisinin tabanına nemi alması için havlu yerleştirilmeli, kenarları aletlerin üzerlerine kapatacak büyüklükte olmalıdır.
5- Her sabah buhar otoklavlarının tespit ve denetleme testleri yapılacaktır. Uygun sonuç alındığı Sterilizasyon sorumlu tarafından onaylanacaktır.
6- Malzemelerin paketlenmesi veya ambalajlanması ayrı ve temiz bir yerde yapılmalıdır. Alet tepsisi bohça ve paketleme işlemi standartlara göre (mektup veya dikdörtgen şeklinde) ve açılmayacak şekilde paketlenmelidir
7- Buhar otoklavı için biyolojik indikatörler cihazın bakım ve tamirinden sonra ve hergün mutlaka konulacaktır. Bu işlemin kimin tarafından yapıldığı, uygulama saati, sterilizatör numarası ve test sonucu gibi kriterler yazılarak kayıt altına alınacaktır.
8- Ambalajlama esnasında delici ve kesici uçlara önlem alınmalı, otoklava yerleştirilen ağır malzemeler alt tarafa yerleştirilmeli, hafif ve hassas malzemeler üste konmalıdır.
9- Ambalaj sterilizasyon yöntemlerine göre ayrılmalıdır.
10- Sterilizasyona girecek gerekli görülen her paket içine kimyasal indikatör konacaktır. İndikatörler aletlerin üzerine konmalı, mürekkepli yüzü aletlere temas etmemelidir.
11- Gerek tekstil gerek krepe kâğıtlarla yapılan paketlemelerde malzemelerin boyalarına göre ambalaj seçilmeli, standartlara uygun paket boyaları ve ağırlıkları olmalı ve ambalaj malzemesi gerektiğinde çift kat sarılı olmalıdır.
12- Otoklav bandı paketin rahat görülebilir yerine yapıştırılmalıdır.
13- Ambalaj üzerine paket içeriğinin tamamı, hangi servise ait olduğu, paketi düzenleyenin adı soyadı, paketin sterilizasyon tarihi ve şekli, son kullanım tarihi ve kontrol numarası gibi içerikler belirtildiği etiket yapıştırılacak ve aynı etiket ameliyathane hemşireleri tarafından ameliyat defterine yapıştırılacaktır.
14- Paket veya ambalajların sterilizatöre konması standartlara göre olmalıdır.
15- Yüklenici hastanenin diğer sevislerinden hazırlanmış olarak gelen spanç, fındık tampon, ped, kompres gibi malzemeleri usulüne uygun paketlemesini yaparak steril edip ilgili servise teslim edecektir.
16- Sterilizasyondan çıkan ambalajlar kullanım öncelik sırasına göre ve ilgili servisin kullanımına göre raflara konacaklardır. Raflar yerden 20-25 cm tavandan 45-50 cm ve duvardan 5-10 cm mesafede olmalıdır.
17- Konteynır filtrelerinin düzenli olarak değiştirilmelidir.
C- Haftalık sterilizasyon İşlemleri:
1- Sterilizasyon ünitesinde bulunan bütün birimlerin temizliği ve dezenfeksiyonu yapılacaktır.
2- Sterilizatörlerin bakımları yapılacaktır.
3- Steril odada bekleyen steril malzemelerin son kullanım tarihleri kontrol edilecek, süresi dolmuş veya bozulmuş malzemeler tekrar sterilizasyon işlemine tabi tutulacaktır.
D- Malzemelerin steril kabul edilemeyeceği durumlar:
1- Steril bir paketin nemlenmesi, ıslanması, delinmesi, paketin bütünlüğünün bozulması, açılması, yere düşmesi.
2- Sterilizatörden çıktığına üzerinde gözle görülür ıslaklığın olması veya paket içinin nemli olduğu durumlarda.
3- Sterilizasyonu gösteren testlerin olumsuz olduğu durumlarda.Yukarıdaki durumlarda paket yeniden steril edilmelidir.

1.STERİLİZASYON MERKEZİNİN KURULMASINDA UYULMASI GEREKEN GENEL HÜKÜMLER:
1. Tüm cihazların idarece belirlenen yerlere montajı yapılacak, elektrik tesisatı, su tesisatı ve tahliye bağlantıları sağlanacak, çalışır vaziyette tüm sterilizasyon(ünitede kullanılacak tüm cihazların kurulumu) ve kontrol işlemlerinin yapılacak; çalışacak olan personele eğitimleri verilecektir.
2. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek teknik özellik ve donanımda olmalıdır. İdare tarafından gösterilen yere ve ekte yer alan mimari projeye göre firmalar kendi projelerini vereceklerdir.
3. Malzeme ve iş akışı; kirliden temize doğru olacak, steril edilen malzemeler; gelen kirli malzemeler ile herhangi bir şekilde temasta bulunmadan, kliniklere ve diğer gereken yerlere dağıtılabilecektir.
4. Sterilizasyon merkezinin yer hazırlığı yüklenici tarafından yapılacak olup, idare, hizmet alımının yaptığının dışında herhangi bir ödeme yapmayacaktır.
5. İhaleye katılacak olan firmalar, ünitenin kurulacağı yeri görüp, taslak projelerini hazırlayacaklar, taslak projesi birim sorumlusu ve idare onayından geçmeyen firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.
Kurulacak sistemin yer hazırlığı Merkezi Sterilizasyon Ünitesi standartlarını sağlamalıdır.
6. Yüklenici sistemin kurulmasında, denenmesinde, çalıştırılmasında ve işletmeye alınmasında gerekecek olan bütün cihaz, ekipman ve malzemeleri ücretsiz olarak sağlamak; montaj için her türlü düzenlemeyi yapmakla yükümlüdür.
7. Teklif edilen bütün cihazlar, sistemle bütünlük sağlayacak şekilde monte edilecek ve cihaz aralıkları kapatmaları, yüzey kaplamaları ve ara bölmeler tamamen hijyen koşullarına uygun olarak yüklenici tarafından temin edilecektir.
8. Yüklenici firma sistemi monte ettikten ve kullanıma hazır hale getirdikten sonra son kabul ve fonksiyon testlerini yapmalı, bu testler sırasında alıcı temsilcileri hazır bulunmalı, birim sorumlusunun onayını almalı ve testlere ilişkin masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır.
9. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi’nde kullanılan cihazlar mümkün olduğu kadar tek bir marka sarf malzemesine bağlı kalmamalı, çeşitli sarf malzemeleri ile de uyumlu olmalıdır.
10. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi’nin kurulumu esnasında cihazların nakliye ve montajı sırasında ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur.
11. Sistemin tüm parçaları kullanılmamış olmalıdır. Cihazlarda hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
12. Sistem içerisinde kullanılacak cihazların marka ve modelleri belirtilmelidir.
13. Yüklenici firma sisteme gereken elektrik, soğuk- sıcak su, pis su v.b. tesisatları idarenin göstereceği alandan alarak ünitenin kurulacağı alana kadar getirecek ve uygun noktalara dağılımını yapacaktır. Olası elektrik dalgalanmaları vb durumlarda, tüm tedbirler, yüklenici tarafından sağlanacaktır.
14. Yüklenici firma cihazın periyodik bakım ve kalibrasyon işlemlerinin hangi koşullarda, hangi sıklıkla tekrarlanması gerektiğini, bu işlemler için ne gibi teçhizata ( cihaz, kalibrasyon kiti v.b. ) gerek olduğunu ve bu teçhizatın temin edilebileceği en az bir firmanın adını, açık adresini ve telefon numaralarını liste halinde cihazların teslimatı sırasında Kızıltepe Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından belirlenecek yetkili teknik personele teslim etmelidir.
15. Sistemdeki her bir cihaza ait bakım-onarım, kalibrasyon ve kullanma talimatları, yedek parça listeleri ve devre şemalarını ihtiva eden teknik dokümanların orijinali ve kullanım kılavuzu Türkçeleştirilmiş olmak üzere kabul sırasında ikişer adet verilmelidir. Sistemdeki her birim ve cihazın ayrı ayrı kullanma talimatları oluşturulmalı, bu talimatlar uygun yerlere asılmalıdır.
16. Yüklenici firma kurumun belirleyeceği elamanları, her bir cihazın tüm fonksiyonlarını kusursuz bir şekilde kullanabilmesi için kullanıcı ve servis eğitimi, teknik personele de arıza bulma-bakım-onarım eğitimini tüm kullanıcı personel öğreninceye kadar ücretsiz eğitim vermek zorundadır. Söz konusu bu eğitimler sistem kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra başlamalı ve kullanıcılar cihazları hatasız kullanır hale gelip teslim aldıktan ve ilgili birim sorumlusunun onayını aldıktan sonra sona ermelidir. Aksi taktirde cihazın kesin kabulu yapılmayacaktır. Bu eğitimlerin sonunda başarılı olanlara firma eğitim sertifikası, düzenlemelidir.
17. Cihazların ulusal veya uluslar arası standartlara uygunluk belgeleri olmalıdır. Cihazlarda Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kaydı (UBB) aranacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın UBB kaydına gerek görmediği cihazlar için Tıbbi cihaz kapsamında olmadığına dair üretici beyanı teklif zarfında verilmelidir.Teklif edilen cihazların orijinal katalogları teklif ile birlikte verilmelidir.
18. Tıbbi ve teknik özelliklerden herhangi birine uymayan malzemeler değerlendirilmeye alınmadan reddedilecektir.
19. Cihazların ithalatçı veya üretici firması Sanayi Bakanlığı ve/veya TSE tarafından verilmiş satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine sahip olacaktır.
21. Garanti süresinin başlangıcı kesin kabul tarihinden itibaren 2 ( iki ) yıl süre ile imalat ve montaj hatalarına karşı ücretsiz garanti kapsamında olacaktır. İki yıllık garanti süresi, cihazın hastaneye noksansız tam işler halde kesin teslim tarihinden itibaren başlayacaktır. Garantiye ait istenilen hususlar üretici firmalarca yetkili, imzalı ve mühürlü, firma antetli kağıda düzenlenmiş yazı ile belgelenecektir
22. Temsilci firma garanti süresi içinde yapımcı firmanın önerdiği şekilde en uzun 3 ( üç ) ayda bir cihazın periyodik bakımlarını yapacaktır.
23.  Yüklenici firma, garanti süresi içerisinde arızalanan cihaza en geç 48 saat içerisinde ilk müdahaleyi yapmakla yükümlüdür. Yüklenicinin yurtdışından yedek parça ithalatı gerekmediği durumda en geç 2 ( iki ) gün içinde cihazı çalışır duruma getirmeli, yurtdışından yedek parça ithalat gereksinimi varsa en geç 15 ( onbeş ) işgünü içerisinde ithalatı gerçekleştirmek ve cihazı çalışır duruma getirmek zorundadır. Bu süre yüklenicinin gerekçeli talebi, kurum tarafından incelenerek uygun görüldüğü taktirde, aynı birim tarafından hazırlanan yazılı belge ile uzatılabilir.
24. Firmalar ücret mukabili 10 ( on ) yıl yedek parça karşılama garantisini vermek zorundadır. Firmalar cihazların bakım ve onarımlarını, yapabilecek teknik imkan ve personele sahip olduğunu belgelemelidir.
25. Firmalar cihazların teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve isteğe bağlı aksesuar listelerini ve tüm dış görünümünü açık ve net olarak gösteren tam boy resimleri de içeren tanıtım,broşür, veya kitap/kitapçığını teklif dosyasında vermelidir
26. "Tekliflere eklenecek olan teknik şartnameye uygunluk belgeleri, teklifi veren firmanın başlıklı kağıdına yazılacak ve her sayfası ayrı ayrı imzalanıp mühürlenecektir. Bu belgede, teklif edilen cihazların marka ve modeli de belirtilerek teknik şartname  maddelerine sırasıyla ayrı ayrı cevap verilecek ve cevap maddeleri, orjjinal broşür, katalog veya dokümanlarda, şartname madde numarası verilmek suretiyle işaretlenecektir.
27. İhale komisyonu şartnameye uygunluk ve hastane ihtiyaçlarının yeterli seviyede karşılanabilmesi konusunda firmalardan demonstrasyon isteyebilecektir.
28. Elektrik Tesisatı: Ölçekli projesine ve Elektrik İş Tesisatları Yönetmeliğine uygun olarak sıva altı yapılacaktır. Cihazların gücüne göre gerekli tablo, kablo, sigorta, anahtar, role ve benzeri tüm elektrik malzemeleri firmaca karşılanacak, işçilik masrafları için ayrı ücret talep edilmeyecektir.
29. Kullanılacak malzemeler TSE belgeli olacak,. Kullanılacak malzeme cins, marka, sınıf, kategori gibi tüm özellikler belirtilmek suretiyle teklifte detaylı olarak ibraz edilecektir.
30.Teklif edilen tüm cihazlar bir bütünlük sağlayacak şekilde monte edilmelidir. Cihaz aralıkları kaplamaları, yüzey kaplamaları ara bölmeler tamamen hijyen kurallarına uygun malzemelerle firma tarafından yapılacaktır.
31. Sterilizasyon ünitesinin verimli ve düzenli çalışması için gerekli tüm düzenlemeler idarenin onayı ve bilgisi alınarak dahilinde yüklenici firma tarafından yerine getirilecektir.
2. STERİLİZASYON ÜNİTESİ İÇİN GEREKEN CİHAZLAR
. MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ AŞAĞIDAKİ BÖLÜMLERDEN OLUŞMALIDIR.
2.1. Kirli malzeme toplama, ayırma, yıkama ve dekontaminasyon, yıkama ve dezenfeksiyon birimi
2.2. Steril edilecek malzeme hazırlama, paketleme, bohçalama ve sterilizasyon birimi.
2.3. Sterilizasyon izleme ve kalite kontrol ünitesi malzeme depolama, dağıtma birimi
2.4. Su arıtma sistemi
2.1. KİRLİ MALZEME TOPLAMA, AYIRMA, DEKONTAMİNASYON, YIKAMA VE
DEZENFEKSİYON BÖLÜMÜ :
Ameliyathanelerden ve diğer servislerden gelenler dahil, bütün kirli malzemeler burada toplanıp ayıklanarak ultrasonik temizleme ve termal dezenfeksiyon yıkama işlemleri için hazırlanmalıdır. Bu işlemleri temin etmek üzere, bu bölüm aşağıda belirtilen ünitelerden oluşmalıdır.
2.1.1. Malzeme kabul ve ön yıkama bankosu 2 ADET
2.1.2. Çalışma Masası 2 ADET
2.1.3. Seyyar Masa  2 ADET
2.1.4. Duvara Monte Malzeme Raf Sistemi 2 ADET
2.1.5. Tam otomatik cerrahi alet yıkama, dezenfeksiyon cihazı 2 ADET
2.1.6. Masa üstü ultrasonik yıkama cihazı 1 ADET
2.1.7. Malzeme bekleme Rafı 1 ADET

2.1.1. MALZEME KABUL VE ÖN YIKAMA BANKOSU :
2.1.1.1. Kirli malzemelerin ilk getirileceği yer olarak kabul bankosu fonksiyonu görmelidir.
2.1.1.2. Yaklaşık 70x170x85cm(en x boy x yükseklik) (±%10) boyutlarında, tamamen paslanmaz çelik
malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2.1.1.3. Toplama, ayıklama, yıkama için iki eviyeli tezgahı olmalıdır.
2.1.1.4. Tezgahta, yaklaşık 25x60x40cm ebadında, yan yana 2 adet eviye; eviyelerin
ortasında soğuk su, sıcak su bataryası bulunmalıdır.
2.1.1.5. Tezgahta iki adet, başlığı değişebilen, basınçlı su ve hava tabancası tertibatı bulunmalıdır.
Hava su tabancasının özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.(Başlığı değişebilen basınçlı su ve hava tabancası temiz alan içinde verilecektir.)
2.1.1.5.1 Lümenli aletlerin içlerini temizlemek için ön yıkama bankosunda kullanılacaktır.
2.1.1.5.2. Hava yada basınçlı su bağlantısı yapılabilecek özellikte olmalıdır.
2.1.1.5.3. Tabancaların uçları temizlenecek aletlerin ebatlarına ve özelliklerine göre değiştirilebilmelidir.
2.1.1.5.4. Her tabanca için 6 adet değişik uç verilmelidir.
2.1.1.5.5. Uçları taşıyan ve duvara monte edilebilen bir aparatı verilmelidir.
2.1.1.5.6. Tabanca ile su veya hava bağlantısını sağlayan basınca dayanıklı şeffaf bir bağlantı hortumu verilmelidir.
2.1.1.6. Yerlerin kolayca temizlenebilmesi için tezgahın altı boş olmalıdır.
2.1.1.7. Tezgahın arka tarafında bulunan ve 30 cm kadar olan yükseklik, tezgah arkasına su, solüsyon v.s. sıçramasını engellemelidir.


2.1.2. ÇALIŞMA MASASI
2.1.2.1. Malzeme ayrılması, sınıflandırılması, manifoltların dizilmesi, dekontamine edilecek malzemenin muayenesi v.s. işler için kullanılmalıdır.
2.1.2.2. 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2.1.2.3. Masanın ölçüleri yaklaşık 140x70x90 cm olmalıdır.

2.1.3. SEYYAR MASA
2.1.3.1. Yıkama tezgahlarında malzemeler, tamamen paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
2.1.3.2. Masa mobil olmalı ve tekerlekleri üzerinde hareket ettirilmelidir. Tekerlekler kilitlenebilen özelliğe sahip olmalıdır.
2.1.3.3. Masanın ince kafesli tablası aynı zamanda ayırma masası olarak da kullanılabilmelidir.
2.1.3.4. Ölçüleri yaklaşık 70x70x90 cm(±%10) olmalıdır.

2.1.4. DUVARA MONTE MALZEME RAF SİSTEMİ
2.1.4.1. Yıkanacak ve veya dekontamine edilecek malzemelerin konulduğu raflara sahip olmalıdır.
2.1.4.2. Duvara monte ve modüler yapıda olmalıdır.
2.1.4.3. Raf aralıkları ayarlanabilmelidir.
2.1.4.4. Her bir raf ölçüsü yaklaşık 170x40cm ebadında 2 (iki) adet raf olmalıdır.

2.1.5. ÇİFT KAPILI TAM OTOMATİK CERRAHİ ALET YIKAMA, DEZENFEKSİYON VE KURUTMA CİHAZI ŞARTNAMESİ
2.1.5.1.Çalışması, yıkama safhaları ve bu safhaların izlenmesi ve kaydedilmesi mikro-prosesör ile kontrol edilen gelişmiş ve tam otomatik bir cihaz olmalıdır.
2.1.5.2.En az 6 ön program tasarımlı olmalı ve bu programlara kontrol panelinde bulunan ilgili tuşalara basarak işlen başlatılmalıdır, ayrıca ek olarak en az 5 programı daha bulunmalıdır.
2.1.5.3.Mikro bilgisayarın programlanması dezenfektöre bağlanacak bir bilgisayar vasıtası ile yapılabilmeli , bu nedenle bilgisayara bağlayabilmek için bir RS232 portu olmalıdır.Her program en az ön yıkama, ana yıkama, durulama, termal dezenfeksiyon, son durulama ve kurutma safhalarından oluşmalıdır.
2.1.5.4.Cihaz çift kapılı ve kabin model olmalı , yıkama odası hacmi en az 225 (ikiyüzyirmibeş)lt  kapasitede ve en az DIN (485x250x50mm) ebatlarında aynı anda 10 adet tepsi yıkanabilecek kapasitede olmalıdır.
2.1.5.5.Cihaz ergonomik çalışma sağlamak için minimum 70cm yükleme yüksekliğine sahip olmalıdır.
2.1.5.6.Kazan en az AISI 316L kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2.1.5.7.Kapılar en az AISI 304 kalite paslanmaz çelikten  imal edilmiş olmalı , düşey olarak hareket etmelidir. Böylece kapılar üzerinde yükleme boşaltma işlemlerini yapmaya olanak sağlamalıdır.
2.1.5.8.Cihaz çift kapılı olmalı ve işlem sırasında kazan içini görebilmek için kapılar cam olmalıdır. Ayrıca kazan içini görebilmek için aydınlatma lambası bulunmalıdır.
2.1.5.9.Yıkayıcı, özel bir emniyet kilidiyle teçhizatlandırılmalı ve kapı tam kapanmadan işlem başlamamalıdır. İşlem sırasında kapının açılmasına izin verilmemelidir. Ancak bir arıza durumunda ilgili şifre girilerek kapının açılmasına olanak vermelidir.
2.1.5.10.Cihaz 90 C’de termal dezenfeksiyon işlemi yapmalıdır.
2.1.5.11.Cihazda entegre bir kurutma sistemi bulunmalıdır. Kurutma işlemi ile lümenli malzemelerin iç ve dış yüzeylerinin kurutulması sağlanabilmeli ve sıcak hava, yıkama kartlarına ait kanallardan dolaşmak suretiyle kurutma işlemi yapmalıdır.
2.1.5.12.Cihazda kurutma süresini kısaltan bir sistem olmalıdır ve bu sistem hakkında detaylı bilgi verilmelidir. Ayrıca cihaza kurutma işlemi için alınan hava, hepa filtreden geçirilerek kazana verilmelidir.
2.1.5.13.Su pompası, püskürtme sistemi ve devir daim boruları paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. Döner püskürtücü kollar, kazanın tavan ve tabanına yerleştirilerek , her işlemin başında otomatik olarak aksesuarlarla birleştirilmiş ve manifolt tutucularla  desteklenmiş olmalıdır.
2.1.5.14.Cihazda en az 2 adet deterjan püskürtme pompası bulunmalıdır. Deterjan püskürtme pompası, gerekli safhalarda, otomatik olarak istenilen miktarda deterjanı suya vermelidir. Deterjan miktarı azaldığında kullanıcıyı uyaran bir sistem olmalıdır. Deterjan bidonlarını koyabilmek için kazanın altında kapaklı bir deterjan kabini olmalıdır.
2.1.5.15.Cihaz 220V/380V/50 Hz şehir cereyanı ile çalışacak ve en az +  % 10 oranındaki  voltaj dalgalanmalarından etkilenmeyecektir.
2.1.5.16.Kontrol panosunda programın seçimini, başlatılıp bitirilmesini, sağlayan tuşlar bulunmalıdır. Ayrıca panoda, seçilen programın, safhaların, zamanın,  sıcaklığın ve uyarıların okunduğu bir gösterge olmalıdır.
2.1.5.17.Cihazda kazan içindeki sıcaklığı ve işlemin o andaki durumunu gösteren bir dijital sistem olmalı ve bu sistemde arıza durumunda kullanıcıyı uyaran bir alarm mekanizması bulunmalıdır.
2.1.5.18.Cihazda, kazanın alt tarafına yerleştirilmiş ve pisliklerin pompaya girmesini önleyen, çıkarılabilir paslanmaz çelikten yapılmış kaba filtreler bulunmalıdır.
2.1.5.19.Cihazın ısı kontrolünü bağımsız ısı ölçerlerle yapabilmek için 1 adet portu olmalıdır. Ayrıca 1 adet su test portu bulunmalı , bu sayede su testi yapmaya olanak sağlamalıdır.
2.1.5.20.Malzemelerin yıkanması için sirkülasyon pompası 450 litre/dakika su sirkülasyonu yapabilmelidir.Sirkülasyon motorunun gücü en az 1 kW olmalıdır.
2.1.5.21.Yıkanan aletlerin iç kısımlarının ve dış yüzeylerinin kurutulması için sıcak hava üflemeli kurutma ünitesi bulunmalıdır. Kurutma sistemi en az 3000 W ısıtıcıdan oluşmalıdır, böylelikle lümenli aletlerin iç ve dış yüzeylerini kurutabilmelidir
2.1.5.22.Çevreye yayılan ses seviyesi yıkama ve kurutma esnasında 60 dB’i geçmemelidir.
2.1.5.23.Cihazlarla birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.
 *2 adet 5 katlı cerrahi alet yıkama rafı (her cihaz başına 1 adet)
 *10 adet DIN ebatlarında tepsi
 * 2 adet Sabo rafı
 *2 adet yükleme boşaltma arabası
 *1 adet Anestezi malzemeleri yıkama rafı
 *laparaskopik Alet Yıkama Rafı

2.1.6. MASA ÜSTÜ ULTRASONİK TEMİZLEME CİHAZI
2.1.6.1.Cihaz, cerrahi aletleri, paslanmaz çelik kazanı içerisine konulan sıvıyı sonik titreşimler ile harekete geçirerek etkili bir şekilde temizlemeli ve 220 V, 50 Hz. şebeke ceryanı ile çalışmalıdır.
2.1.6.2.Cihaz masa üstü modeli olmalıdır. Paslanmaz çelikten imal edilmilş olan kazan en az 20 litre kapasitede ve ebatları yaklaşık 495 x 280 x 150 mm olmalıdır.
2.1.6.3.Cihazın mikro prosesörlü dijital termostat kontrolü sayesinde, kazan içi ısısı 20C  ile 69C arasında ayarlanabilmeli ve bu değer, dijital göstergeden izlenebilmelidir.
2.1.6.4.Cihazın ısı ve zaman ayarı dijital olarak yapılabilmelidir.
2.1.6.5.Cihaz üzerinde bulunan açma/kapama düğmesi vasıtasıyla, cihazın elektrik şebekesi ile olan bağlantısı tamamen kesilebilmelidir.
2.1.6.6.Isı ve zaman ayarı, cihaz üzerinde bulunan bir seçme tuşu ile aktif hale getirilmeli ve istenilen değerler, ayarlama tuşu ile seçilmelidir. Seçilen bu değerler dijital göstergeden izlenebilmeli ve yanlış girilen ya da izlenilmeyen değerler bir tuş vasıtası ile silinebilmelidir.
2.1.6.7.Cihaz, başlama tuşuna basılmak suretiyle çalışmasına başlamalı, kazan içi ısısını seçilen ısı değerine getirmeli ve seçilen zaman süresince çalıştıktan sonra otomatik olarak durmalıdır.
2.1.6.8.Kazana doldurulan sudaki hava kabarcıklarını atabilmesi için bir ön program olmalıdır.
2.1.6.9.Cihaz en son yapılan programı hafızasında tutabilme özelliğine sahip olmalıdır.
2.1.6.10.Cihazla birlikte kapak ve sepet verilecektir.

2.1.7 MALZEME DEPOLAMA RAFI
2.1.7.1. Modüler yapıda olmalıdır.
2.1.7.2. 4 katlı olmalıdır.
2.1.7.3. Raf aralıkları ayarlanabilmelidir.
2.1.7.4. 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmeli ve ızgaralı rafları olmalıdır.
2.1.7.5. Ölçüleri 180x65x185 cm(±%10) olmalıdır.

2.2. STERİL EDİLECEK MALZEME HAZIRLAMA, PAKETLEME, BOHÇALAMA VE STERİLİZASYON BİRİMİ :
Kirli malzeme toplama, ayırma, yıkama ve dekontaminasyondan gelen bütün malzemeler burada toplanıp muayene edilip hazırlanır, paketlenip veya bohçalandıktan sonra steril hale getirilecektir. Bu işlemleri temin etmek üzere, bu bölüm aşağıdaki ünitelerden oluşmalıdır.
2.2.1. Seyyar Masa 2 ADET
2.2.2. Malzeme paketleme masası 4 ADET
2.2.3. Işıklı keten katlama masası 2 ADET
2.2.4. Poşet kapatma cihazı 2  ADET
2.2.5. Malzeme rafı 5 ADET

2.2.1. SEYYAR MASA
2.2.1.1. Malzeme ayrılması, sınıflandırılması v.s. işler için kullanılacak ve paslanmaz çelikten yapılmış olacaktır.
2.2.1.2. Ölçüleri yaklaşık 140x70x90cm(±%10) boyutlarında olmalıdır.
2.2.1.3. Tekerlekli ve kolayca hareket ettirilebilir yapıda olacaktır. Tekerlekler kilitlenebilir özelliğe sahip olmalıdır.


2.2.2. MALZEME PAKETLEME MASASI
2.2.2.1. İki tanesi yaklaşık 200x140x90cm(±%10) boyutlarında olmalıdır, 2 tanesi 200x140x90cm(±%10) boyutlarında olmalıdır.
2.2.2.2. Üzerinde malzeme v.s. hazırlamak ve paketlemek üzere yapılan ayakları paslanmaz çelik tablası malzemeye zarar vermeyecek sertlikteki malzemeden ve iki çekmeceli çalışma masası olmalıdır.
2.2.2.3. Masanın üzerinde, çeşitli boyda sterilizasyon poşetlerinin ve rulolarının bulunduğu en az 2 (iki) yatay destekli tertibat ve rafı olmalıdır.

2.2.3. IŞIKLI KETEN KATLAMA MASASI
2.2.3.1. Yaklaşık 100 x 180 x 70 cm boyutlarında olmalıdır.
2.2.2.2. Üzerinde set hazırlanıp bohçalanmak üzere yapılan ve bohçalama malzemesi üzerinde yabancı madde, yırtık, delik, incelme v.s. gibi kusurları görmeye yarayan, ışıklı zemine sahip olmalıdır.
2.2.3.3. 304 paslanmaz çelik muayene/bohçalama masasıdır.

2.2.4. DÖNER BAŞLIKLI POŞET KAPATMA CİHAZI:
2.2.4.1.1.Cihaz sterilizasyon kağıt ve poşetleri kapatma işlevini yerine getirebilecek tam otomatik işleve sahip  olacaktır.
2.2.4.1.2.Cihaz, üst düzey bir ergonomik yapı sağlayan ve kullanılacağı masa üzerinde yer tasarrufu sağlayacak  öne doğru belirli bir eğime sahip olacaktır..
2.2.4.1.3.Cihaz, yazıcılı olmalı, gelecekte işlem parametrelerini kayıt altına alabilmek amacıyla istenildiğinde harici  bir yazıcıya ve/veya merkezi bir kayıt tutma sistemine bağlanabilme özelliğine sahip olacaktır.
2.2.4.1.4.Cihaz istenildiğinde RS 232 sistemine sahip olmalı ve dizüstü veya kişisel bilgisayara seri bağlanabilmelidir.
2.2.4.1.5.Cihazlar CE Belgesine sahip olmalıdır. 
2.2.4.1.6.Teslimatta cihazla birlikte cihaza ait  sertifika, kullanım kılavuzu ve yedek parça listesi verilecektir.
2.2.4.1.7.Cihazın soğuk başlangıçtan ayarlanan çalışma sıcaklığına ulaşma süresi 30 saniyeyi geçmeyecektir. 
2.2.4.1.8.Cihazın yazı karakteri genişliği ayarlanabilmeli, metin uzunluğu ekranda görülebilecektir.
2.2.4.1.9.Cihazın kendisine   ait poşet kapama işlem sayısını gösteren sayacı bulunacak, sayaç 0-999 aralığında  çalışmalı ve istenildiğinde sıfırlanabilecektir.
2.2.4.1.10.Cihazın yazıcısı, paketleme tarihi ve geçerli sürenin girilmesi halinde malzemeye ait son kullanım tarihini otomatik olarak hesaplayarak basabilecektir.
2.2.4.1.11.Cihaz çalışma sıcaklığı 50-200 C arasında ayarlanabilmelidir. Ayarlanan çalışma sıcaklığı en fazla %1 toleransa sahip olacak ve şifreyle korunabilecektir.
2.2.4.1.12.Cihazın poşet kapama hızı en az 10 m/dk. olacaktır.
2.2.4.1.13.Cihazın kapatma kenar genişliği 15-35 mm arasında ayarlanabilecektir.  
2.2.4.1.14.Cihazın kapama işlemi istenildiğinde yazıcı baskı işlemi devre dışı bırakılarak da yapılabilmelidir.
2.2.4.1.15.Cihaz kapama basıncını kendiliğinden otomatik olarak ayarlayabilecektir.
2.2.4.1.16.Cihaz, çalışma sıcaklığına ulaştıktan sonra poşetin kayar kapama haznesine girmesiyle birlikte algılayıcı sayesinde kayma ve kapama işlemine doğrudan geçebilecektir.

2.2.5. MALZEME RAFI
2.2.5.1. Modüler yapıda olmalıdır.
2.2.5.2. 4 katlı olmalıdır.
2.2.5.3. Raf aralıkları ayarlanabilmelidir.
2.2.5.4. 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmeli ve ızgaralı rafları olmalıdır.
2.2.5.5. Ölçüleri 180x65x185 cm(±%10) olmalıdır.

2.3. STERİL MALZEME DAĞITIM BİRİMİ :
Steril Malzemelerin raflarda depolandığı , Ameliyathanelere ve diğer servislere teslimat işlemlerinin yapıldığı alan olarak hazırlanmalıdır.  Bu işlemleri temin etmek üzere, bu bölüm aşağıda belirtilen ünitelerden oluşmalıdır.
2.3.1.Taşıma Arabası(Kapalı) 10 ADET
2.3.2. Malzeme Rafı  14 ADET
2.3.3. Kayıt Masası 1 ADET

2.3.1. Taşıma arabası (kapalı)
- 304 kalite paslanmaz çelikten mamül olmalıdır.
- 300x300x600mm ölçülerinde 6 stu taşıyabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- Kilitlenebilir kapak sistemine sahip olmalıdır.
- Tekerlekli olmalı, tekerleklerin iki adedi frenli olmalıdır.

2.3.2. MALZEME RAFI
2.3.2.1. Modüler yapıda olmalıdır.
2.3.2.2. 4 katlı olmalıdır.
2.3.2.3. Raf aralıkları ayarlanabilmelidir.
2.3.2.4. 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmeli ve ızgaralı rafları olmalıdır.
2.3.2.5. Ölçüleri 180x65x185 cm(±%10) olmalıdır.

2.3.3. KAYIT MASASI
2.3.3.1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2.3.3.2. Ölçüleri 80x50x65cm olmalıdır.

2.4. SU ARITMA SİSTEMİ:
2.4.1. Ters osmoz (RO) su arıtma cihazı
Merkezi sterilizasyon ünitelerine teklif edilen cihazların ve mevcut 3 adet sterilizatörümüzün kapasitesine uygun TS EN 285 (EK-B)’ ye göre buhar sterilizatöründe kullanılacak su kalitesine uygun kalitede arıtılmış su üretecek özellikte Ters Osmoz ( RO) su arıtma sistemi yüklenici firma tarafından kurulacaktır.

CiHAZ LİSTESİ ve ADETLERİ:
2.1. KİRLİ MALZEME TOPLAMA, AYIRMA, DEKONTAMİNASYON, YIKAMA VE DEZENFEKSİYON BÖLÜMÜ:
2.1.1. Malzeme kabul ve ön yıkama bankosu 2 ADET
2.1.2. Çalışma Masası 2 ADET
2.1.3. Seyyar Masa  2 ADET
2.1.4. Duvara Monte Malzeme Raf Sistemi 2 ADET
2.1.5. Tam otomatik cerrahi alet yıkama, dezenfeksiyon cihazı 2 ADET
2.1.6. Masa üstü ultrasonik yıkama cihazı 1 ADET
2.1.7. Malzeme bekleme Rafı 1 ADET

2.2. STERİL EDİLECEK MALZEME HAZIRLAMA, PAKETLEME, BOHÇALAMA VE STERİLİZASYON BİRİMİ :
2.2.1. Seyyar Masa 2 ADET
2.2.2. Malzeme paketleme masası 4 ADET
2.2.3. Işıklı keten katlama masası 2 ADET
2.2.4. Poşet kapatma cihazı 2  ADET
2.2.5. Malzeme rafı 5 ADET

2.3. STERİL MALZEME DAĞITIM BİRİMİ :
2.3.1.Taşıma Arabası(Kapalı) 10 ADET
2.3.2. Malzeme Rafı  14 ADET
2.3.3. Kayıt Masası 1 ADET

2.4. SU ARITMA SİSTEMİ:
2.4.1. Ters osmoz (RO) su arıtma cihazı 1 ADET

 


3. STERİLİZASYON ÜNİTESİ İÇİN KULLANILACAK SARF MALZEMELERİ EKİPMAN VE MALZEMELER İÇİN İSTENEN ÖZELLİKLER
3.1. STERİLİZASYON RULOSU (1-4 KALEMLER)
1. Sterilizasyon işlemi sırasında gazın yada buharın kolayca penetre olmasını sağlamalı, depolama sırasında ise bakterilere karşı bariyer sağlayabilecek özellikte olmalıdır.
2. Üzerinde buhar ya da gaz sterlizasyonuna girdiğini renk değiştirerek gösteren kimyasal indikatörler bulunmalıdır.
3. Ruloların bir yüzü kâğıt, diğer yüzü polyetilen, polyanit ve şeffaf film tabakasından oluşmalıdır.
4. Rulo kâğıtların kenarları malzeme konulduğunda ve otoklavdan çıktığında hiçbir şekilde açılmamalı ve ağır malzemelere karşı dirençli olmalıdır.
7,5 cm X 200-m’lik rulo - 
10 cm X 200- m’lik rulo - 
15 cm X 200- m’lik rulo - 
20 cm X 200- m’lik rulo - 
25 cm X 200- m’lik rulo - 
30 cm X 200- m’lik rulo - 
40 cm X 200- m’lik rulo - 


3.2. EL ANTİSEPTİĞİ
1. Solüsyon, hijyenik ve cerrahi olarak ellerde patojen mikroorganizmalara (Tbc dahil bakteriler, mantarlar, Rota virüsü, HBV, AIDS ajanları ve Herpes dahil virüslere) karşı etkin olmalıdır. Bu etkinlik raporları ihale dosyasında bulunmalıdır.
2. El ve cilt antiseptik solüsyonu T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından pazarlanabilir izni olmalıdır, bu belgeler ihale dosyasında bulunmalıdır.
3. Sistemik dolaşıma geçmeyecek etken maddeler içermeli,
4. 60 gr 2-propanol ve benzalkonyum klorür içermeli, phenol ve türevleri içermemelidir. Ürünün pH’sı 5.5 olmalıdır.
5. İyotlu maddeler gibi sonradan toksik etki gösteren maddeler içermemelidir.
6. Ürün kullanıma hazır olmalı, seyreltilmeden kullanılmalı, 1L ‘’lik ambalajlarda olmalıdır.
7. Solüsyon, bütün fonksiyonel birimlerde; Ameliyathanelerde Cerrahi El Antiseptiği olarak, Yoğun bakım,bebek odası , poliklinikler ve ambulanslarda hijyenik el antiseptiği olarak kullanılabilmeli ve bu özellikleri akredite olmuş kurumlar tarafından onaylı olmalıdır( DGHM/VAH vb.gibi) . Bu belgeler ihale dosyasında bulunmalıdır.
8. Kısa sürede etki etmelidir, etkisi kalıcı olmalıdır.
9. Ürünün raf ömrü 36 ay olmalıdır.
10. Cilt tarafından iyi tolere edilebilmeli, sıklıkla dezenfekte edimesi gereken eller için uygun olmalı ve cildin kurumasını engelleyici gliserol gibi nemlendirici özellikte yardımcı maddelerden içermelidir. Ürünler ilgili birimlerden alınacak uygunluk raporuna göre tercih edileceklerdir.
11. Aşağıda şartnamesi verilen duvar dispenseri 5 adet verilmelidir.
• Duvar Dispenseri, kolay temizlenir ve alkole dayanıklı, çizilme ve darbe dirençli malzemeden imal edilmiş olmalıdır
• Dispenser, dirsek kullanımına uygun olmalı, güvenli kullanım sağlamalı, dozajlama ünitesi kolaylıkla çıkarılıp makinelerde yıkamaya uygun olmalıdır
• Dispenserin duvara monte edilmesi için gerekli ekipmanları dispenser ile birlikte verilmelidir
• Dispenser, ayarlanabilir dozajlama yapabilmeli, damlatma yapmamalıdır
• Dispenserin içine 1 L’lik kullanıma hazır antiseptik ürün rahatlıkla takılabilmeli ve bitmiş ürünü değiştirmek kolay olmalıdır
• Kullanıcı gerekliliklerini karşılayacak şekilde sağlam ve kolay kullanıma sahip olmalıdır
3.3. YER YÜZEY DEZENFEKTANI
1. Solüsyon fenol, formaldehit, aldehit türevleri ve amonyum içermemelidir.
2. Solüsyon bakterisit ( tbc dahil), fungusit ve virüsit etkili olmalı, dezenfeksiyon özelliğinin yanında temizlik gücüde iyi olmalıdır.
3. Ambalaj şekli; en az 6 litrelik bidonlarda orjinal ambalajında olmalıdır.
4. Ambalajın üzerinde, solüsyonun kullanımı ile ilgili Türkçe etiket bulunmalıdır.
5. Solüsyon Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ithalat iznine sahip olmalıdır.
6. Ürünün UBB kaydı yapılmış, Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylanmış olmalıdır.
7. Solüsyon uluslararası kabul edilmiş test yöntemleri ile denenmiş ve dezenfektan etkinliği uluslararası olarak kabul edilmiş bir ürün olmalıdır(AFNOR v.b.).
8. Mikrobiyolojik ekspertiz raporlarına sahip olmalıdır.
9. Solüsyon tüm yıkanabilen yüzeylerde kullanılabilir olmalı, yüzeylerde aşınmaya yol açmamalı aynı zamanda kullanılan materyallerle ve malzemelerle uygunluk testleri yapılmış olmalıdır. % 0.25 konsantrasyonda 15 dakikada etkinliğini gösterir çalışmaları olmalıdır.
10. Solüsyonun litre birim fiyatı ile sulandırıldıktan sonra kullanıma hazır ürünün de litre birim fiyatı teklifte yer almalıdır
11. Ürün güvenlik veri formları ihale dosyasında bulunmalıdır
3.4. CERRAHİ ALET BAKIM YAĞI
1. Tıbbi ve laboratuar alanında kullanılan tüm çelik ve metal aletlerde yağlayıcı bakım spreyi olarak sterilizasyondan önce kullanılabilmelidir.
2. Parafin yağı içermeli , mutlaka içeriğinde muhafaza edici bileşimler bulunmalıdır.
3. Yağlayıcı sprey kutuda olmalı, püskürtme özelliği bulunmalıdır.
4. Cerrahi aletler üzerindeki hareketli parçaların ara kısımlarına homojen bir tabaka sağlayabilmelidir.
5. 250 ml ‘lik basınçlı kutularda orijinal ambalajında olmalı ve kolay kullanılabilmelidir.
6. Yağlayıcı sprey, modern alet bakım maddelerinden istenen bütün talepleri yerine getirmelidir.
7. Ürün 93/42/EEC direktiflerine göre gereklilikleri sağlamalı ürün numunesi denenip, ilgili birimlerden uygunluk almalıdır.
8. Ürün Güvenlik Veri Formu ihale dosyasında sunulmalıdır.
3.5. LEKE VE PAS GİDERİCİ
a) Solüsyon cerrahi aletlerde leke, pas ve birikintileri temizlemek amacıyla kullanılan bir solüsyon olmalıdır.
b) Solüsyon konsantre olmalı, %10-15 konsantrasyonda kullanıldığında 15 dakikada etkili olabilmelidir.
c) Solüsyon içerisinde bekletilen cerrahi aletler metal olmayan bir fırça ile fırçalandığında paslanmaz çelik aletlerde ortaya çıkan pas, korozyon ve her türlü lekeyi veya tortuyu yok etmelidir. Solüsyon çalkalama kalıntısı bırakmamalıdır.
d) Solüsyon manuel kullanılabileceği gibi ultrosonik yıkama makinelerinde de kullanılabilmelidir.
e) Fosforik asit en az %30 oran içermeli, tensid içermemelidir.
f) Ürün DIN ISO 13485: 2003 kalite belgesine sahip olmalıdır, 93/42/ECC’ye göre tıbbi ürün olarak kabul edilmelidir.
3.6. ENZİMATİK ALET TEMİZLEME SOLÜSYONU
1. Solüsyon, cerrahi alanlarda ve endoskopide kullanılan her türlü cerrahi aletin, sert ve flexible endoskopların manuel ön temizliği için kullanıma uygun olmalıdır.
2. Solüsyon, enzimler, glikoller ve % 5 – 15 non iyonik sürfaktanlar içermeli, ısıya karşı hassasiyet gösteren alet ve ekipmanın kimyasal temizliğinde kullanılabilmelidir.
3. PH değeri yaklaşık 5.5 olmalıdır.
4. Manuel kullanımında % 0.5 – % 2 konsantrasyonlarda, en fazla 15 dakikada etki gösterebilmelidir.
5. Solüsyon maksimum 2 L’lik polietilen bidonlar halinde ambalajlanmış olmalıdır.
6. Ürün ile birlikte Ürün Güvenlik Veri Formununda ihale dosyasında buulunması gerekmektedir.
7. Solüsyon ,cerrahi alet ve endoskop üreticileri tarafından onaylı olmalı bu belgeler ihale dosyasında bulunmalıdır
3.7. ALET ÖN TEMİZLİK DEZENFEKTANI
a. Her türlü cerrahi aletin dezenfeksiyonu için uygun olmalıdır.
b- Bakterisid (Tbc, Mycobacterium terrae ve MRSA dahil), fungusid, virüsid (HBV/HIV, Papova, Rota virüsü dahil) etkinliğe sahip olmalıdır. Etkinlik ve Güvenilirlik çalışmaları teklife eklenecektir.
c- Aldehit ve Fenol içermemeli, korozyon önleyici ihtiva etmeli ve biyolojik olarak indirgenebilir olmalıdır.
d- Ürün kullanılmış aletler üzerindeki her türlü organik atığın ve diğer kirliliklerin ön temizliğinde ve dezenfeksiyonunda kullanılabilir nitelikte olmalıdır
e- Ürün toz formda olmalı,normal şebeke suyu ile hazırlanabilir, hem sıcak hemde soğuk su ile kullanılabilir olmalıdır.
g- Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı Genelge hükümlerini ihtiva etmelidir.
h-- Ekolojik olmalıdır. Preparat çalışma güvenliği açısından; insan sağlığı ile ilgili hassasiyet yaratıcı maddelerin kullanılmaması ile ilgili belirlemelere uygun olmalıdır
j- Ürün kısa sürede 15 dakikada temizlik yapabilmeli ve HBV, HCV ve HIV’i bu sürede inaktive edebilmelidir, bu çalışmaları ihale dosyasında bulunmalıdır

3.8. ULTRASONİK İÇİN YIKAMA SOLÜSYONU
1. Solüsyon Tıbbi ve laboratuar alanında kullanılan tüm cerrahi aletlerin, sert endoskopların, anodize edilmiş alüminyum malzemelerin ve ekipmanın otomatik yıkama  makinelerinde temizliği için kullanıma uygun olmalıdır. Manuel olarak da kullanılabilmelidir.
2. Solüsyon Enzim ve koruyucu glikoller içermeli, ısıya karşı hassasiyet gösteren alet ve ekipmanın da kimyasal temizliğinde kullanılabilmelidir.
3.PH değeri yaklaşık 5.5 olmalıdır.
4.Kan ve proteinleri çözebilmesi için enzim içerikli olmalı 40 – 60 derecelik ısı ortamında etkili olabilmelidir.
5.Dozaj pompası olan bütün makinelerde % 0.5 oranında  kullanıma uygun olmalıdır. Makine üreticileri tarafından onaylı olmalıdır.
6.  Manuel kullanımında % 1 – 2 konsantrasyonda kısa sürede etki gösterebilmelidir.
7. Solüsyon CE Belgesine sahip olmalı,Direktif 93/42/EEC’ye gore Tıbbi Ürün olmalıdır,  ihale öncesi ilgili birimlerden uygunluk almalıdır.
8. Solüsyon 5 L’lik polietilen bidonlar halinde ambalajlanmış olmalıdır.

3.9.YIKAMA VE DEZENFEKSİYON MAKİNELERİ İÇİN NÖTRLEŞTİRİCİ SOLÜSYON
1.Cerrahi araçların ve sert endoskopların, MIC araçlarının, anestezi, cerrahi ve ürolojide kullanılan plastik araçların, konteynerlerin  ve ameliyathane terlikleri ile biberonlar ve laboratuvarlarda kullanılan cam malzemenin alkalik temizlenmesinden sonra nötralizasyonu için otomatik yıkama  makinelerinde  kullanıma uygun olmalıdır.
2.Solüsyon, alkalik temizlemeden sonra fosforik asit nötralizasyonu ile kireç ve diğer asitte çözünebilir kirliliklerin temizlenmesi için kullanılmalı ve pas çözücü olmalıdır.
3.Solüsyon  >%30 Fosforik asit çözeltisi içermelidir.
4.PH değeri 1 olmalıdır.
5.Dozaj pompası olan tüm tıbbi alanda temizleme ve dezenfeksiyon  makinelerinde, 40°-60°C de 1-3 mL/ L konsantrasyonda ve her su sertliğinde kullanıma uygun olmalıdır. Makine üreticileri tarafından onaylı olmalıdır.
6.Ürün manuel kullanımda, aside dayanıklı paslanmaz çelik cihazların temel temizliği için 10-15 dakika süreyle 40°-60°C de %5-10 konsantrasyonda daldırma çözeltisi olarak kullanılabilmelidir. 
7.Solüsyonlar 5 L lik polietilen bidonlar halinde ambalajlanmış olmalıdır.
8.Her iki ürün için de Ürün Güvenlik Veri Formu ihale dosyasında bulunmalıdır

3.10.TEK KULLANIMLIK BOWİE-DICK HAZIR TEST PAKETİ
a) Tek kullanımlık hazır test paketi olmalı.
b) İndikatör kağıdın arka yüzünde tarih ve sonuç yazma yeri olmalı.
c) İndikatör kâğıdındaki mürekkep ısıya dayanıklı olmalı, malzemeye bulaşmamalı.
d) İndikatörün çizgileri arası mesafe olmalı, problemler kolay değerlendirilebilmelidir.
e) 132 oC-134 oC ön vakumlu tip otoklavlarda 3,5 dk. içinde homojen renk değişimi gerçekleşmeli.
f) İndikatörün ilk rengi ile işlem sonrası rengi yorumlamada hataya neden olmayacak kontrast renklerden olmalı, renk değişikliği kolay görülüp değerlendirilmeli.
g) Paket üzerindeki etiket vakum sonucu meydana gelen genleşmeğe toleranslı olmalı, yırtılmamalı, yerinden çıkmamalı, paket açılmamalı.
h) Test sonucundaki renk değişikliği sabit kalmalı, indikatör kağıdı kayıt için en az 6 ay saklanabilmeli.
i) Paketin üzerinde lot numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır.
j) Paketin üzerinde test sıcaklığı ve süresi olmalıdır.
k) Test paketi EN ISO 11140-1 ve EN 867-1 sertifikasına sahip olmalıdır.

3.11.BUHAR OTOKLAVI İÇİN SİLİKON SPREY
a) Otoklav kapak contaları için kullanmaya elverişli olmalıdır.
b) Contalar üzerinde ince bir tabaka oluşturarak hava kaçışını önlemelidir.

3.12.BUHAR OTOKLAVI İÇİN KİMYASAL İNDİKATÖR
a)İndikatör, çok parametreli olup, doymuş buhar, zaman ve sıcaklık parametrelerine duyarlı olacaktır.
b)İndikatör yüzeyi, film kaplı olacaktır.
c)İndikatör üzerinde hem 134°C, hem de 121°C’de kullanıma uygun olduğunu gösteren sıcaklık /zaman ilişkisi için bilgi bulunacaktır.
d)İndikatörün EN ISO 11140-1 Class 6 veya Class 5 standartlarına uygunluğunu gösteren BSI sertifikası firma tarafından verilecektir.
e)İndikatör mürekkebi toksik madde ve kurşun içermeyecektir.
f)Stripin üzerindeki indikatör, sterilizasyon sonrası açıkça okunabilen renk değişimi gösterecektir.
g)Stripin üzerinde bir indikatör bölgesi ve bir de referans renk bölgesi bulunacaktır.
h)Sterilizasyon parametrelerinde bir sorun varsa renk değişimi “referans renk” ten farklı tonlarda olacaktır.
i)İndikatörler sterilizasyon sonrasında ısı ve nemden etkilenerek form bozukluğu göstermeyecektir.
j)Paketin üzerinde son kullanma tarihi olacaktır.
k)Normal oda koşullarında saklanacaktır. (%30-60 nem, 0-30 ºC sıcaklık)

3.13.BUHAR OTOKLAV İÇİN BİYOLOJİK İNDİKATÖR
a) Biyolojik ölümün gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında bilgi verecektir.
b) Gravity ve ön vakumlu otoklavlarda kullanılacaktır.                                                            
c) Tüp üzerinde buhar sterilizasyonu için olduğunu gösteren buhar ya da steam yazısı bulunacaktır.
d) Geobacillius Stearothermophilus sporu içerecektir.
e) Sporların canlılığı ısı, nem, kimyasal madde yakınlığı nedeniyle olumsuz etkilenmeyecektir.
f) Cam tüp içinde besi yeri içerecektir.
g) Besi yeri çabuk büyümeyi sağlayacaktır.
h) Tüp üzerinde son kullanım tarihi, seri no.su (lot) ve kimyasal indikatör şeritli etiket olacaktır.
i) Raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 1 yıl olacaktır.
j) ISO 11138 ve EN 866 standartlarına uygun olacaktır.
k) Ürün kapağı karışıklığa yol açmamak için etilenoksit biyolojik indikatör kapağından farklı renkte olacaktır.
l) Ürün 57 ºC ısıda 48 saat inkübe edilecektir.

3.14. BUHAR OTOKLAV BANTI
a) Sterilizasyona giren malzemelere referans olarak kullanılacaktır
b) Bantın bir yüzü yapışkanlı diğer yüzü indikatörlü olacaktır
c) İndikatör yeterli ısıyı gördüğünde renk değiştirebilir özellikte olacaktır
d) Yapıştığında otoklav vakumuna dayanıklı ancak elle kolay çıkartılabilir olmalı ve iz bırakmamalıdır
e) ısı ve vakumla karşılaştığında bantlar kalkmamalı ve iyi yapışmalıdır

3.15. ETİLEN OKSİT İÇİN KİMYASAL İNDİKATÖR
 İndikatör stripler tüm etilen oksit  sterilizatörlerinde kullanılabilecektir.
a) Ürün çok parametreli olup, kritik etilen oksit parametrelerine (gaz, zaman, sıcaklık ve relatif nem) duyarlı olacaktır.
b) İndikatörün EN ISO 11140-1 Class 5 standartlarına uygunluğunu gösteren BSI sertifikası firma tarafından verilecektir.
c) İndikatör mürekkebi toksik madde ve kurşun içermeyecektir.
d) Stripin üzerinde bir indikatör bölgesi bulunacaktır ve işlem sonrası hangi renge dönüşeceği indikatör üzerinde belirtilecektir.
e) Stripin üzerindeki indikatör, sterilizasyon sonrası açıkça okunabilen renk değişimi gösterecektir.
f) İndikatörler sterilizasyon sonrasında ısı ve nemden etkilenerek form bozukluğu göstermeyecektir.
g) Paketin üzerinde son kullanma tarihi olacaktır.
h) Normal oda koşullarında saklanacaktır. (%30-60 nem, 0-30 ºC sıcaklık)

3.16. ETİLEN OKSİT İÇİN BİYOLOJİK İNDİKATÖR
a) Biyolojik ölümün gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında bilgi verecektir.
b) %100 etilen oksitli sterilizatörlerde ve karışımlı etilen oksitli sterilizatörlerde  kullanılacaktır.                                          
c) Tüp üzerinde etilenoksit sterilizasyonu için olduğunu gösteren EO GAS yazısı bulunacaktır.
d) Bacillus Subtilis sporu içerecektir.
e) Sporların canlılığı ısı, nem, kimyasal madde yakınlığı nedeniyle olumsuz etkilenmeyecektir.
f) Cam tüp içinde besi yeri içerecektir.
g) Besi yeri çabuk büyümeyi sağlayacaktır.
h) Tüp üzerinde son kullanım tarihi, seri nosu (lot) ve kimyasal indikatör şeritli etiket olacaktır.
i) Raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 1 yıl olacaktır.
j) ISO 11138 ve EN 866 standartlarına uygun olacaktır.
k) Ürün kapağı karışıklığa yol açmamak için Buhar biyolojik indikatör kapağından farklı renkte olacaktır.
l) Ürün 37 ºC ısıda 48 saat inkübe edilecektir.

3.17. ETİLEN OKSİT İÇİN BANT
a) Tüm etilen oksit (karışımlı ve saf) sterilizatörlerinde kullanılabilecektir.
b) Steril edilmiş paketleri diğerlerinden ayırdedecektir.
c) Kumaş, kağıt, plastik, metal ve cam üzerine kolayca yapışabilecek, söküldüğünde iz ve atık bırakmayacaktır.
d) ETO’e maruz kalan kahverengi kimyasal indikatörlü bölgeler yeşile dönüşecektir.
e) Krep sırt yapısıyla esnek ve kopma direnci  yüksek olacaktır.
f) Üzerine yazı yazılabilecektir.
g) Rulodan açılması kolay olacaktır.
h) Sterilizasyon boyunca ve sonrasında yapışkanlığı bozulmayacaktır.
i) Rulo üzerinde son kullanma tarihi bulunacaktır.

3.18. İYOTSUZ TABLET TUZ
1 Makinalarda suyu yumuşatabilmelidir
2 Makinaları kirece karşı korumalıdır
3 Tek kullanımlık tabletler halinde olmalıdır
4 25 kg lık ambalajlarda olmalıdır
5 ISO-CE belgelerinden birine haiz olmalıdır

3.19. SPREY HIZLI DEZENFEKTANI
1. Solüsyon kullanıma hazır köpük sprey olup silme metodu ile veya püskürtme şeklinde kullanılabilmeli, aldehit türevleri içermemelidir.
2. Solüsyon alkol bazlı olmalı ve Glukoprotamin içermelidir. 1 ile 5 dakikada etki edebilmelidir,
3. Solüsyon, alet,cisim ve yüzeylerin ( küvözler dahil )hızlı dezenfeksiyonu için TBC dahil olmak üzere bütün bakterilere, mantarlara ,(HBV), (HIV)dahil olmak üzere virüslere etkili olmalı, mikrobiyolojik ekspertiz raporlarına sahip olmalıdır.
4. Solüsyon uluslararası kabul edilmiş test yöntemleri ile test edilmiş ve DGHM listesine alınmış olmalı ve DGHM tarafından sertifikalandırılmış olmalıdır, bu belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır.
5 . Solüsyonun akrilik cam ile materyal uyumluluk çalışması olmalıdır.
6 . Solüsyon kullanıma hazır köpük sprey olmalı, kendi orijinal ambalajında bulunmalı sprey aparatı kullanıcı tarafından takılmalıdır. Teslim edilecek ürün 750 ml’lik ambalajlarda olmalıdır
7. Köpük sprey dezenfeksiyon etkisinin yanında temizleme gücüne de sahip olmalıdır.
8. Solüsyon Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ithalat iznine sahip olmalıdır. Ürünün UBB kaydı yapılmış olup, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
9. Ürün güvenlik veri formu ihale dosyasında bulunmalıdır.

3.20.GLİSERİNLİ SIVI SABUN
1. Bakım ve temizleme losyonu cildin hassas temizliği başta olmak üzere; klinikte, medikal alanda, geriatrik ve halk sağlığı hizmetlerinde, tıp mensupları, hemşireler ve hastalar tarafından kullanılmalı ve tüm cilt tipleri için ve özellikle hassas ciltli kişilerin kullanımı için de uygun olmalıdır.
2. Bakım ve temizleme losyonu sık kullanıma uygun olmalı ve sabun içermemelidir.
3. Nötr pH da olmalı, pH yaklaşık 5.0 olmalıdır
4. Bakım ve temizleme losyonu cerrahi el dezenfeksiyonundan önce, hijyenik el yıkamada veya hijyenik el dezenfeksiyonundan sonra ellerin yıkanmasında; cildin yıkanmasında duş jeli olarak ve köpük banyosu olarak kullanılabilmelidir.
5. Bakım ve temizleme losyonu ciltteki merhem bakiyelerini de giderebilmelidir.
6. Ürün kullanıma hazır olmalı, seyreltilmeden kullanılmalı, 500 mL ihtiva eden HDPE ambalajlarda sunulmalıdır. Mevcut duvar dispenserleri ile uyumlu olmalıdır.
7. Ürünün Sağlık Bakanlığı Kozmetik Yönetmeliğine göre bildirimi yapılmış olmalıdır.
8. Aşağıda şartnamesi verilen duvar dispenseri 5 adet verilmelidir.
• Duvar Dispenseri, kolay temizlenir ve alkole dayanıklı, çizilme ve darbe dirençli malzemeden imal edilmiş olmalıdır
• Dispenser, dirsek kullanımına uygun olmalı, güvenli kullanım sağlamalı, dozajlama ünitesi kolaylıkla çıkarılıp makinelerde yıkamaya uygun olmalıdır
• Dispenserin duvara monte edilmesi için gerekli ekipmanları dispenser ile birlikte verilmelidir
• Dispenser, ayarlanabilir dozajlama yapabilmeli, damlatma yapmamalıdır
• Dispenserin içine 1 L’lik kullanıma hazır antiseptik ürün rahatlıkla takılabilmeli ve bitmiş ürünü değiştirmek kolay olmalıdır
• Kullanıcı gerekliliklerini karşılayacak şekilde sağlam ve kolay kullanıma sahip olmalıdır

3.21. YIKAMA MAKİNASI İÇİN ALKALİ SOLÜSYON
1.Cerrahi araçların ve sert endoskopların, MIC araçlarının, anestezi, cerrahi ve ürolojide kullanılan plastik araçların, ameliyathane terlikleri ile biberonlar ve laboratuvarda kullanılan camların alkalik temizlenmesi amacıyla otomatik yıkama makinelerinde  kullanıma uygun olmalıdır.
2. Solüsyon %15-30 oranında fosfatlar yanında, % 5 – 10 potasyum hidroksit,  silikatlar, alkaliler ve aşınma inhibitörleri de içermelidir.
3. Solüsyon kan, serum gibi tipik medikal kirlenmelere karşı kullanılmalıdır.
4. Solüsyon cerrahi alet ve diğerleri için otomatik yıkama makinelerinde 93°C de termik olarak veya 60°C kimyasal olarak  dezenfekte edilebilen tıbbi cihazların ve aksesuarların ön temizliğinde kullanılmalıdır.
5.PH değeri yaklaşık 14 olmalıdır.
6. Dozaj pompası olan bütün makinelerde tıbbi alanda temizleme için      3-5 mL/ L  oranında, her türlü   kullanıma uygun olmalıdır.
7. Solüsyonlar 5 L lik polietilen bidonlar halinde ambalajlanmış olmalıdır.
8.ürün için Ürün Güvenlik Veri Formu ihale dosyasında bulunmalıdır

3.22. NON STERİL ELDİVEN
1. Karton kutusu içinde 100 adet bulunmalıdır.
2. Eldivenler pudralı olmalıdır.
3. Eldivenleri konçlu olmalıdır.

3.23. MASKE
1 çift tarafı lastikli olmalıdır.
2. Tek tarafından metal geçmelidir
3. en az 50 adetlik kutularda olmalıdır
4 ağız ve burun bölgesini yabancı maddelerden koruyucu özellikte olmalıdır.

3.24.KEP – BONE
1. Dısposıble olmalıdır.
2. Nonvoven kağıttan yapılmış olmadır ve fiber glass içermemelidir.
3. Kenarlarına lastik geçirilmiş olmalıdır.
4. En az 250 lik en fazla 500 lük kutularda olmalıdır.

3.25. TIBBİ ATIK KUTUSU
1. Ürün CE veya TSE belgeli olacaktır.
2. Üzerinde enfekte atık ve diğer uyarıcı yazılar ile biyotehlike amblemi olmalıdır.
3 . 4 parçalı (1 kova, 1 alt kapak,1 üst kapak 1 taşıma kulpu) olmalıdır
4. Üst kapak oynar başlı olmalıdır.
5. Üst kapak kilitli tırnak sistemli olmalıdır.
6. üst kapak kilitlendiğinde kesinlikle açılmamalıdır.
7 . Alt kapakta her türlü iğne ucu vakumlu tüplerin iğne ucu ve delici aletlerin çıkarılabilmesi için
Uygun olmalıdır.
8 . Kova rengi sarı olmalıdır
9. Paketleme yer kaplamamsı için parçalar koli içerisinde demonte olmalıdır.

3.26. TIBBİ ATIK POŞETİ
1. TSEK7TSE belgeli olacaktır ürünün orijinal etiketi üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır
2. Enfekte atıklarda kullanılacaktır üzerinde biyolojik tehlike amblemi ve dikkat tıbbi atık yazısı ve diğer uyarıcı işaretleri olacaktır.
3. Torbanın yüzeyi düz parlak görünümlü olmalı pütürlü olmamalıdır
4. kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
5. Sızdırmaz ve taşımaya dayanıklı çift taban kaynaklı kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
6. tıbbi Atık poşeti 75 x 80 ve 80 x 110 iki ayrı poşet ölçülerinde olmalıdır.
3.31.Galoj
1. Mavi naylondan imal edilmiş olmalıdır.
2. kullanım esnasında ve ayağa takarken kolay yırtılmamalıdır
3. 1000 lik paketlerde olmalıdır

3.27. GALOŞ

3.28.DEKONTAMİNASYON KÜVETİ
1. Küvet manuel alet dezenfeksiyonunda kullanılmak için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Küvet her türlü kimyasal ile kullanılabilir kalitede malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Küvetin hacmi 10L, boyutları 530x325x100 mm. olmalıdır.
4. Küvet ağzında dışarıya sıvı sıçramasını engelleyecek şekilde kapağı olmalıdır.
5. İhale sonrası bu küvetin hastanedeki ilgili birimce kullanılabilirliği denenip onaylanmış olmalıdır.

3.29. SOLÜSYON DOZAJLAMA POMPASI
1. sulu dezenfektan çözeltilerinin hazırlanması için kullanılacak mikroprosesle kontrol edilen bir dozajlama aleti olmalıdir.
2. %0.25 - %3 düzeltme ranjında oldukça yüksek dozajlama doğruluğunda çalışmalıdır.
3. Bir su motoru tarafından çalıştırılan iki misli etkili pompa yüksek bir emniyet ve yüksek bir sirkülasyon sağlamalıdır.
4. DIN EN 1717/DIN 1988 (Tip DB)’ ye göre, bir sistem ayrılığı ile bir içme suyu boru ağında dezenfektanın geri emilmesine karşı emniyeti olmalıdır.
5. Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin (BAM) tarafından, BAM Yönetmeliklerine ve Dezenfektan Dozajlama Aletleri için RKI’ya göre test edilmiş olmalı ve bu belge sunulmalıdır.
6. Dozajlamayı, arızaları ve ürün ile su miktarının azalmasını belirten optik kontrol göstergesi olmalıdır.
7. Boş olduğunu bildiren elektrod içeren emme lansı olmalı. Güç azalması durumunda alet kendini otomatik kapamalıdır.

GARANTİ SÜRESİ VE TESLİM ŞARTLARI:
1. Cihaz, firmalar tarafından, her türlü işçilik ve materyal yönünden, muayene sonucu kabul edildiği tarihten itibaren hizmet süresi olan 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz garantili olacaktır.
2. Firmalar, bu süre içinde imalat, montaj, malzeme ve işçilik hatalarıyla yanlış dizayndan doğacak arızaları giderecek, hatalı parçaları yenileriyle ücretsiz olarak değiştirecektir.
3. Firmalar, garanti süresi içinde arızalanan cihaza en çok 12 saat içinde müdahale etmeli ve arızayı en geç 2 gün içinde gidermelidir. Müdahale süresi veya arıza giderme süresi belirtilen süreleri aştığı takdirde, bu süre garanti süresine eklenecektir.
4. Firmalar, üretici firmanın “ücreti mukabili 10 (on) yıl yedek parça karşılama garantisini” vermek zorundadır. Firmalar cihazların bakım ve onarımlarını, yapabilecek teknik imkan ve personele sahip olduğunu belgelemelidir.
5. Sistem içerisinde kullanılacak cihazların marka ve modelleri belirtilmelidir.
TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

DİĞER HUSUSLAR
Hizmet alanı hastanemizin Merkezi Sterilizasyon Ünitesidir.
1- İhaleyi alan firma işin dezenfeksiyon ve sterilizasyon hizmet verilmesi kısmını alt yüklenicilere yaptırabilecektir. Alt yüklenicilerin ihale şartnamesine uygun olarak hizmet vermesinden ihaleyi alan firma sorumlu olacaktır. İdarenin bu konudaki tek muhatabı ihaleyi alan firma olacaktır. İhaleye giren firmalar alt yüklenici kullanacaklarsa ihale dosyasında alt yüklenicileri tanımlayacak ve ihale süresince bu alt yüklenicileri değiştiremeyecektir.
2- Yüklenici firma sterilizasyon esnasında kullanılacak makine, demirbaş ve cihazlara ait kataloglarını teklif zarfı ile birlikte verecekler.
3- Sterilizasyon ünitesine gelen cerrahi malzemeler/ malzemelerde kırılma, aşınma, paslanma, korozyon, körlenme veya hasar gören malzemeler ile yırtık, sökük, kirli veya yamalı tekstil malzemeler teslim eden kişi ile karşılıklı tespit edilecek ve ilgili birime bilgi verilecektir.
4- Yüklenici, hizmet esansında belirtilen sarf malzeme listesindeki malzemeleri hizmeti aksatmamak kaydıyla parti parti getirecek ve idarece belirtilen depoda bulunduracaktır. Hizmetin aksamaması için hizmet süresi boyunca listelerde belirtilen malzemeler hazırda bulunacaktır. Bahsi geçen sarf malzemeler ihale konusu hizmet alanında kullanılacak malzemeyi ifade etmektedir. Bu sarf malzemeler firma tarafından düzenlenecek irsaliye veya tutanakla idarece uygun görülen kişiye teslim edilecektir. Sarf malzeme listesindeki miktarlar tahmini miktarları ifade etmektedir.
5- Yüklenici yaptığı işleri kayıt altına alacaktır. Kayıt sisteminde olması gereken belgeler şunlardır: a) Yapılan işlerin ve testlerin kanıtları, b) Biyolojik kimyasal, fiziksel performans testleri, c) Temizlik kontrol belgeleri, d) Tamir ve bozukluk belgeleri, e) Kayıt kartları, formları, belgeleri, f) kayıt dosya ve defterleri.
6- İhaleyi alan firma çalıştırdığı elemanların koruyucu iş kıyafetlerini kendisi temin edecektir.
7- Yüklenici firma hizmet esnasında yukarıda belirtilen demirbaş ve cihazları sözleşme imzalanmasından itibaren 45 (KIRKBEŞ) gün içinde kurup çalışır duruma getirecektir.
8- Yüklenici çalıştıracağı elemanların düzenli aralıklarla eğitiminden sorumludur.
9- Yüklenici sterilizasyon işlemlerinde tutulan kayıtları her ay bir rapor halinde EKK(Enfeksiyon Kontrol komitesi)’ne verecektir.
10- İşe giren ve çıkan personelle ilgili bilgiler ay sonunda EKK’ne bildirilecektir. EKK’nin bilgisi dışında personel değiştirilmeyecektir.
11- EKK hal ve davranışları itibarıyla kurallara uymadığını saptadığı işçilerin hatalı davranışlarını bir tutanakla yükleniciye bildirecek, aynı problemin devam etmesi durumunda cezai müeyyide uygulanacaktır.
12- Yüklenici hizmet esnasında bir adet hizmet içi eğitim koordinatörü bulunduracak, yılda iki hizmet içi eğitim programı düzenleyecektir. Yüklenici hazırlamış olduğu hizmet içi eğitim katılım listesini, eğitim programını her ay EKK’ne sunacaktır. Hizmet içi eğitimi verecek kişilerin konusunda uzman en az yüksek lisans mezunu olması şarttır.
13- Hizmetlerin ifası sırasında kullanılan cihazların genel görünümü düzgün olacak, temiz ve bakım görmüş şekilde saklanacaktır. Cihazları kullananlar için gerekli işçi sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına ve sair sağlık mevzuatı standartlarına uyulacaktır.
14- Yüklenici hizmet alanı içerisinde sorumlu uzmanın uygun bulduğu zamanda her 3 ayda bir olmak şartı ile partikül ölçümlerini yapacak ve rapor halinde sorumlu uzmana sunacaktır.
15- Yüklenici biyolojik ajanlar için hizmet alanı içerisinde sorumlu uzmanın öngördüğü noktalardan her 3 ayda bir olmak şartı ile kültür alacaktır. Sonuçlarını sorumlu uzmana rapor halinde sunacaktır.
16- Yüklenici biyolojik ajanlar için hizmet alanı içerisinde sorumlu uzmanın öngördüğü noktalardan havadan kültür alacaktır. Sonuçlarını sorumlu uzmana rapor halinde sunacağını ihale makamına bildirecektir. Bu hizmet yüklenicinin teklif fiyatına dahil olacaktır, ek ücret ödenmeyecektir.
17- Bu teknik şartnamede yer almayan idari hususlarda tip şartname hususları geçerlidir.
Sterilizasyon hizmetinin yürütülmesi konusunda belirtilmeyen hususlarda ise DAS (Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon) Derneği’nin hazırladığı, sterilizasyon rehberi dikkate alınacaktır.
18-İşe Başlama tarihinden itibaren 20 gün içinde sterilizasyon ünitesinde kurulan tüm cihazlar ,demirbaşlar ve varsa sarf malzemeleri idarenin malı sayılacaktır.İstekliler tekliflerini verirken bu cihaz ve malzemelerin idareye bırakılacağı hususunu dikkate alarak buna göre fiyat vereceklerdir. 

SARF MALZEME ADETLERİ
3.1.A.Sterilizasyon poşeti
7,5 cm X 200-m’lik rulo - 100  adet
10 cm X 200- m’lik rulo - 100 adet
15 cm X 200- m’lik rulo - 200 adet
20 cm X 200- m’lik rulo - 200 adet
25 cm X 200- m’lik rulo - 200 adet
30 cm X 200- m’lik rulo - 200 adet
40 cm X 200- m’lik rulo - 100 adet
3.2.El antiseptiği 150 Litre
3.3.Yer yüzey dezenfektanı 120 Litre
3.4.Cerrahi alet bakım yağı 50 Adet
3.5.Leke pas giderici 30 Litre
3.6.Enzimatik alet temizleme solüsyonu 100 Litre
3.7.Alet ön temizlik dezenfektanı 150 Kilogram
3.8.Ultrasonik cihazları için yıkama solüsyonu 50 Litre
3.9.Yıkama ve dezenfeksiyon makineleri için nötrleştirici solüsyon 50 Litre
3.10.Tek kullanımlık Bowie-Dick test paketi 1000 Adet
3.11.Otoklavlar için silikon Sprey 75 Adet
3.12.Buhar otoklav için kimyasal indikatör 200000 Adet
3.13.Buhar otoklavı için biyolojik indikatör 900 Adet
3.14.Buhar otoklav bandı 500 Adet
3.15.Etilen Oksit İçin Kimyasal İndikatör  50000 adet
3.16.Etilen Oksit İçin Biyolojik İndikatör  200 Adet
3.17.Etilen Oksit İçin Bant 100 Adet
3.18.İyotsuz tablet tuz 175 Kg
3.19.Sprey hızlı dezenfektanı 150 Litre
3.20.Gliserinli sıvı sabun 100 Litre
3.21.Yıkama makinası için alkali solüsyon 100 Litre
3.22.Non steril eldiven 7500 Adet
3.23.Maske 5000 Adet
3.24.Kep-bone 5000 Adet
3.25.Tıbbi atık kutusu 50 Adet
3.26.Tıbbi Atık poşeti  2500 adet
3.27.Galoş 15000 Adet
3.28.Dekontaminasyon küveti 5 Adet
3.29. Solüsyon dozajlama pompası 2 Adet
3.30.Cerrahi Aletler için altı yapışkan renk kodlama barkotları yeterli sayı ve renkte
3.31.Krep Kağıdı(yeterli sayıda)


       
 

BİMER

  e-Bilgi Edinme
  e-Randevu
  İhbar ve Şikayet
  İnsan Hakları İl Kurulu
  Telefonlarımız
  Nöbetçi Eczaneler
  Ziyaretçi Defteri
  Gezi Rehberi
 
 

T.C. Kimlik Numarası

  EMEKLİ - SSK - BAĞKUR
  Vergi Kimlik Numarası
  Resmi Gazete
  Telefon Rehberi
  Motorlu Taşıtlar Vergisi
  Bankalar
  Bakanlıklar
  Valilikler
 

 

Belediye Başkanlığı

İl Emniyet Müdürlüğü
İl Jandarma
Mardin Barosu
Defterdarlık
Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Planlama ve Koor.Md
Mardin Müftülüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
Artuklu Üniversitesi

 

anasayfa   I   haberler   I   si

YÖNETİM    I    MARDİN    I    İLÇELERİMİZ    I    KÜLTÜR SANAT    I    ULAŞIM - KONAKLAMA    I   YATIRIM ALANLARI    I   HABERLER   I   İHALE İLANLARI   I   DUYURULAR   I   İLETİŞİM

 

Mardin Valiliği Resmi web sayfası.Her hakkı saklıdır. © 2010

Tasarım:FOVAJANS